Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Deze website is eigendom van Van Halteren Technische Installaties ingeschreven onder KvK nummer: 08221239. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Bezoek en gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Van Halteren Technische Installaties gaat zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is. Derhalve geeft Van Halteren Technische Installaties geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links en verwijzingen.

Informatie derden

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites (van derden). Van Halteren Technische Installaties is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites. Van Halteren Technische Installaties is niet aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Gebruik van informatie

Van Halteren Technische Installaties behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of onjuistheden, meldt dit dan aan ons via: info@vhti.nl